Odborná pracoviště a ostatní instituce pomáhající dětem

ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ A INSTITUCE POMÁHAJÍCÍ DĚTEM

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy MěÚSS, Mgr. Zdeňka Kocumová, terapeutka, Marie Šímová, Dis., Petra Jehlíková, Dis., sociální pracovnice (Balbínova 59, Klatovy - tel. 376 347 107). 

Mgr. Zdeňka Kocumová (terapie, koučink, Bachovy esence pro děti a dospělé, www.zdenkakocumova.cz, tel. 728 630 910)

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy (Voříškova 823, Klatovy - tel. 376 310 809)

Psychologická pomoc:

PhDr. Terézia Nováková (Jungmannova 321, Klatovy – tel. 376 322 688)

Mgr. Pavla Janská (Vaňkova 348, Klatovy – tel. 604 427 261)

Mgr. Jaroslav Janský (Vaňkova 348, Klatovy – tel. 376 317 441, 603 201 446)

Linka důvěry a psychologické pomoci (Plzeň – tel. 377 462 312, 605 965 822)

Psychiatrická pomoc:

MUDr. Vlasta Náměstková (Jungmannova 321, Klatovy – tel. 376 323 056)

MUDr. Marta Baštařová (Hostašova 152, Klatovy – 376 315 282)

Logopedická pomoc:

PaedDr. Jaroslava Svítilová (Žižkova 198, Klatovy – tel. 376 313 352, 376 312 272)

Mgr. Ivana Vítovcová (Zahradní 732, Klatovy – tel. 376 314 800, 606 555 995)

Protidrogová pomoc:

 

Ing. Vladimíra Týrová (protidrogový koordinátor, MěÚ Klatovy, nám. Míru 62 – tel. 376 347 273)

Kriminalistická pomoc:

Policie ČR, odd. Klatovy ( tel. 974 334 111)

Bílý Kruh Bezpečí (tel. 257 317 110) + poradna BKB Plzeň (734 157 200)

Ostatní instituce:

Linka bezpečí (tel. 116 111)

Rodičovská linka (tel. 840 111 234, 606 021 021)

Člověk v tísni (tel. 377 240 090)

Středisko výchovné péče Domažlice (Kozinova 101, Domažlice – tel. 379 492 890, 379 778 144, 774 717 526, 774 715 265)

Dětský diagnostický ústav Plzeň (Karlovarská 67, Plzeň – tel. 777 179 175)

Dona linka (pomoc obětem domácího násilí) – tel. 251 511 313