Informace o výchovném poradci

VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLY

Mgr. VENDULA KROUPAROVÁ

Poskytuje informace k volbě povolání, pomáhá při řešení výchovných, výukových a osobních problémů žáků ve spolupráci se školním psychologem (Mgr. Vladimíra Brandová) a metodikem školní prevence (Mgr. Martina Krásnická).

KONZULTAČNÍ HODINY:

čtvrtek 10.00 – 11.30 + kdykoliv jindy po předchozí domluvě

KONTAKT:

Telefon: 376 392 220

Email:

vychovny.poradce@gmail.com

krouparova@zsjanovice.cz