Aktuální informace k návratu žáků do školy od 12. 4. 2021

Aktuální informace k návratu žáků do školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 začne postupný návrat žáků do školy. Prezenční výuka je prozatím povolena žákům 1. stupně, ale v rotační podobě dle následujícího rozpisu:

12. – 16. 4. 2021 prezenční výuka tříd 1.A, 2.B, 4.A, 5.B, ostatní třídy pokračují v distanční výuce,

19. – 23. 4. 2021 prezenční výuka tříd 2.A, 3.A, 4.B, 5.A, ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

Podmínkou prezenční výuky je testování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Jedná se o nenáročný samoodběrný test z přední části nosu. Žákům 1. – 3. ročníku mohou při odběru asistovat zákonní zástupci. Další postup po vyhodnocení antigenních testů naleznete v příloze.

Abychom zajistili co možná nejhladší průběh samotného testování, dbejte vždy prosím přesných pokynů třídní vyučující a dalších zaměstnanců školy (čas a místo setkání, rozdělení žáků do testovacích skupin). Vstup do budovy školy je povolen pouze s certifikovaným respirátorem nebo u dětí s chirurgickou rouškou.

Ráda bych Vás ubezpečila, že naším cílem není děti trápit, či je dokonce traumatizovat. Testování je opravdu neinvazivní a zvládne jej dítě naprosto samo. Prosím Vás o maximální podporu a ohleduplnost k ostatním žákům a také zaměstnancům školy. Pokud s testováním dětí nesouhlasíte, je možné dítě omluvit běžným způsobem. Takovému žákovi ale škola není povinna poskytovat distanční vzdělávání.

Přísná hygienická opatření budou doprovázet také žáky při pohybu po škole. Každá třída má vyčleněné svoje vlastní WC a čas oběda.

Školní jídelna od pondělí 12. 4. poběží v plném provozu. Na dotovaný oběd mají i nadále nárok žáci na prezenční i distanční výuce. Žákům na distanční výuce je potřeba obědy přihlásit, žáci na prezenční výuce budou mít oběd automaticky přihlášený.

V provozu bude také školní družina. Pro každou třídu na prezenční výuce je vyhrazeno jedno oddělení. Při příchodu do ranní družiny se dítě otestuje a při přechodu do běžné třídy už poté test nepodstupuje.

Ostatním žákům jsou i nadále umožněny individuální konzultace bez nutnosti testování. Pro žáky 9. ročníku je možné zorganizovat skupinové konzultace po max. 6 žácích. Tito žáci ale musí projít antigenním testováním.

Plně si uvědomuji, že situace je pro všechny velice obtížná. Pevně věřím, že naším společným cílem je co nejplynulejší návrat žáků do školy. Prosím Vás tedy o maximální součinnost a podporu. Společně to zvládneme!

PŘÍLOHA TESTOVÁNÍ DIAGRAM

PŘÍLOHA LETÁK PRO ŽÁKY

Děkuji.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Klára Marušková

ředitelka školy