Návštěva České školní inspekce

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych se s Vámi podělila o zajímavou zkušenost, která je velice pozitivním oceněním naší i Vaší práce v této nelehké době.

Jak jste patrně někteří zaznamenali, v minulém týdnu naše online hodiny navštívili inspektoři České školní inspekce. Hospitační činnost proběhla během tří dnů v celkem 15 online hodinách na 1. i 2. stupni. Naše škola byla hodnocena v následujících aspektech:

- organizace výuky, poměr synchronní a asynchronní výuky (přímé online výuky a zadávání samostatné práce),

- aktivizace žáků, jak se žáci aktivně zapojují do výuky,

- projektově vedené činnosti, společná práce na projektech HV a VV,

- spolupráce s asistenty pedagoga,

- technické vybavení a využívání různorodých nástrojů.

Máme velikou radost, že naše škola z pohledu distanční výuky získala nejvyšší možné bodové ohodnocení a inspektoři naši společnou práci hodnotili jako jednu z nejlepších, se kterou se v této době setkali.

Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří i přes velké vyčerpání stále vymýšlejí nové a nové aktivity, kterými by práci dětem zpříjemnili, ale také všem našim žákům a jejich rodičům, jejichž pomoci si velice vážíme. Děkujeme!!

Přeji Vám všem pevné zdraví.

Mgr. Klára Marušková

ředitelka školy