ZŠ Janovice nad Úhlavou : INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci KVĚTNU.

Informace k přijímacím zkouškám

 

Informace k přijímacím zkouškám a maturitním zkouškám

Vyřizuje: JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, vedoucí OŠMS KÚPK

 

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky proti šíření koronavirové nákazy COVID-19, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon, publikovaný pod č. 135/2020 Sb., který upravuje přijímací řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.

Jak tedy bude probíhat přijímací řízení na střední školy?

Konkrétní termín přijímací zkoušky závisí na tom, kdy bude obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve školách. Nejdříve to bude však 14 dnů od dne, kdy budou školy znovu otevřeny, konkrétní termín stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Hlavní změnou je, že každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

Vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky provádí CERMAT do 7 kalendářních dnů. Následující den ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.


 

AKTUÁLNĚ!!! TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY: 

Čtyřleté obory             8. června 2020

Víceletá gymnázia      9. června 2020

 

Mgr. Vendula Krouparová


 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ