ZŠ Janovice nad Úhlavou : RADA ŠKOLY

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Cesta: www.zsjanovice.cz > Škola > Rada školy
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci PROSINCI.

Rada školy


Dne 23. listopadu 2017 se sešla na své ustavující schůzi nově zvolená školská rada při Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy v tomto složení: 

 

Mgr. Jana Rožňová - zvolena z řad pedagogických pracovníků školy

Mgr. Lucie Boudová - zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

MVDr. Ladislav Vyskočil - jmenován zřizovatelem

 

Do funkce předsedy školské rady byla zvolena Mgr. Lucie Boudová. Školská rada projednala a schválila jednací řád školské rady.

 

Podněty a připomínky pro činnost školské rady je možné předávat jejím členům osobně, v písemné podobě či elektronickou formou.

 

Mgr. Jana Rožňová, Janovice n.Ú. 338, 340 21 - j.roznova@seznam.cz

Mgr. Lucie Boudová, Janovice n.Ú. 12, 340 21- lu.boudova@seznam.cz

MVDr. Ladislav Vyskočil, Spůle 17 - ladislav@vyskocil.cz

 

        Mezi hlavní úkoly školské rady patří:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy