ZŠ Janovice nad Úhlavou : ODKAZY

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci ČERVNU.

Odkazy

Město Janovice nad Úhlavou - zřizovatel školy:           www.janovice.cz

Ministerstvo školství ČR :                                                 www.msmt.cz

Česká školní inspekce:                                                      www.csicr.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLY


ZŠ Masarykova Klatovy: http://maszskt.investtel.cz/maszskt/

ZŠ Plánická Klatovy: http://www.zsplanicka.klatovynet.cz/

ZŠ Tolstého Klatovy: http://klatovynet.cz/zstolsteho/

ZŠ Čapkova Klatovy: http://zscapkova.cz/

ZŠ Školní Nýrsko: http://sumavanet.cz/zsskolni/

ZŠ Komenského Nýrsko: http://www.sumavanet.cz/zsms/

ZŠ Bezděkov: http://wp.zsbezdekov.info/ STŘEDNÍ ŠKOLY


Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy: http://www.klatovynet.cz/gymkt/

Obchodní akademie Klatovy, Vyšší odborná škola Klatovy, Střední zdravotnická škola Klatovy, Jazyková škola Klatovy: http://www.oakt.cz/

Střední průmyslová škola Klatovy: http://www.klatovynet.cz/spskt/

Integrovaná střední škola Klatovy: http://www.klatovynet.cz/isskt/

Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy: http://www.sszp.kt.cz/ZÁJMOVÁ ČINNOST


DDM Klatovy: http://ddm.klatovy.cz/ddm/

DDM Nýrsko: http://www.ddmnyrsko.sumavanet.cz/ddmnyrsko/

ZUŠ Klatovy: http://www.zusklatovy.cz/

ZUŠ Nýrsko: http://www.sumavanet.cz/zusnyrsko/

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:Modrá linka – linka důvěry. http://www.modralinka.cz/

Volba povolání – Pro školy: http://www.proskoly.cz/volba-povolani

Portál internetové prevence:  www.odrogach.cz

Metodická pomůcka prevence: www.drogovaporadna.cz

Aktuality, odborné informace o problematice závislosti: www.drogovyserver.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Klatovy: http://www.pepor-plzen.cz/pobocky/klatovy

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou: http://www.knihovna.janovice.cz/knihovnajanovice/ Výzkumný ústav pedagogický: www.vuppraha.cz
Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pdg.  pracovníků: www.ippp.cz
Národní institut pro další vzdělávání- přednášky kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů: www.nidv.cz
Národní institut dětí a mládeže státní podpora a ochrana mládeže: www.nidm.cz
Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz


Česká škola: www.ceskaskola.cz
Sokrates  studium, praktika a práce v zahraničí:  www.socrates.cz
Cermat centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz
Nová maturita maturitní web: www.novamaturita.cz
Kalibro srovnávací testy, evaluace MŠ, ZŠ, SŠ: www.kalibro.cz
Scio organizátor Národních srovnávacích zkoušek a tvůrce testu Obecných studijních předpokladů: www.scio.cz  
PAU občanské sdružení PAU-Přátelé angažovaného učení: www.pau.cz/cs
Tvořivá škola české činnostní učení: www.tvorivaskola.cz
Infogram portál pro podporu informační gramotnosti : www.infogram.cz
Kritické myšlení program čtením a psaním ke kritickému myšlení: www.kritickemysleni.cz
Metodický portál RVP: http://rvp.cz
Stálá konference asociací ve vzdělávání: www.skav.cz
Dys – centrum Praha dobrovolné nezávislé sdružení zabývající se specif. vývoj. poruchami učení a chování: www.dyscentrum.org

Podpora četby knih: www.rostemesknihou.cz
Podpora čtení dětí předčítáním knih: www.celeceskoctedetem.cz

 

 


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ