Rodičovské desatero

DESATERO PRO RODIČE


 • DŮVĚŘUJTE SVÝM DĚTEM, ALE PROVĚŘUJTE

  Věřme dětem, ale zároveň si ověřujme, když se nám něco nezdá!

 • POVZBUZUJTE A CHVALTE

  Dodávejme sílu k plnění úkolů, i sebemenší pochvala potěší!

 • NEPŘECEŇUJTE ANI NEPODCEŇUJTE

  Vaše dítě a náš žák je lidská bytost. Neporovnávejme!

 • NASLOUCHEJTE

  Dejme dětem prostor pro vyjádření jejich pocitů, názorů, starostí…

 • SPOLUPRACUJTE

  Práce v týmu je vždy veselejší, však platí sdílená starost – poloviční starost, sdílená radost – dvojnásobná radost.

 • CHYBOVAT JE NORMÁLNÍ A LIDSKÉ

  Chyba je důležitým nástrojem poznání, mnoho chyb se dá napravit.

 • SEZNAMUJTE S PRAXÍ A ŽIVOTEM

  Učme děti pro život. Ukazujme, že vše souvisí se vším.

 • PROBLÉMY NEODKLÁDEJTE, ALE ŘEŠTE VČAS

  Problémy jsou od toho, abychom je řešili. Pokud se objeví, nepřehlížejme je.

 • KOMUNIKUJTE

  Spolupracujme společně – nejen děti a rodič, děti a škola, ale také rodič a škola.

 • PROŽIJTE SPOKOJENÁ ŠKOLNÍ LÉTA

  Pojďme táhnout za jeden provaz, připravme společně „naše“ děti pro život.