Zápisový lístek

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 1. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na své ZŠ, a to nejpozději:

 1. do __________ pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou

 2. do __________ pro ostatní obory.

   

 1. Zápisový lístek obdrží žáci 9. ročníku + žáci, kteří končí povinnou školní docházku v nižším ročníku + žáci, kteří podávají přihlášku na víceletá gymnázia (5. a 7. ročník)

 2. Vydání zápisového lístku

 •  termíny oznámeny v ŽK na webu školy

 • forma a obsah je daný tiskopisem

 • vydán je zákonnému zástupci žáka v předem oznámeném termínu proti podpisu

 • zápisové lístky a jejich vydání podléhá evidenci

 • zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem ŘŠ

Zápisové lístky budou vydávány v týdnu od __________ do ____________.

 1. Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků

  Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2. školského zákona).

 2. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku

  Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (novela § 60a odst. 6. školského zákona).

 3. Vzetí zápisového lístku zpět

  Vzetí zápisového lístku zpět novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (novela § 60a odst. 7. školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

 4. Různé

  V případě ztráty nebo zničení se vydá „náhradní“ zápisový lístek. Zápisové lístky jsou opatřeny ochrannými prvky, a proto musí ZŠ tiskopisy zakoupit u SEVT, a. s., nelze je tedy volně „stahovat“.