Informace k přijímacímu řízení

Vyplní se shodně nejvýše 2 přihlášky s uvedením dvou středních škol nebo středních odborných učilišť a dvou oborů (v dalších kolech přijímacího řízení je počet přihlášek neomezený).

 • Vyplnění přihlášek včetně potvrzení zajistí základní škola.

 • V souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 nelze v rámci kritérií přijímacího řízení 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 • Podle požadavku SŠ nebo SOU (označen PLP) nechat potvrdit přihlášku od dětského lékaře.

 • Do 22. 1. 2021 odevzdat vyplněnou přihlášku ve škole – na obory s uměleckým zaměřením do 19 11. 2020.

 • Do 1. 3. 2021 doručit přihlášky na SŠ nebo SOU (osobně, poštou), na obory s uměleckým zaměřením musí být přihlášky odevzdány do 30. 11. 2020.

 • Termín pro talentové zkoušky (umění a užité umění) v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech od 2. 1. 2021 do 15. 1. 2021, pro talentové zkoušky (Gymnázium se sportovní přípravou) od 2. 1. 2021 do 15. 2. 2021, termín do oborů vzdělání konzervatoří od 15. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

 • V týdnu od 8. 2. 2021 do 11. 2. 2021 (PŘESNÝ TERMÍN BUDE VČAS UPŘESNĚN) vyzvednout na ZŠ potvrzenou přihlášku a zápisový lístek (zákonný zástupce žáka).

 • Žáci, kteří se budou hlásit na čtyřleté studijní obory, budou konat dvě přijímací zkoušky, a to 12. 4. 2021 na střední škole uvedené na přihlášce na prvním místě a 13. 4. 2021 na střední škole uvedené na přihlášce na druhém místě. Žáci, kteří se budou hlásit na obory šestiletých a osmiletých gymnázií, budou konat přijímací zkoušky 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021.

  Zákonný zástupce žáka obdrží 14 dní před určeným termínem přijímací zkoušky pozvánku pro žáka na zkoušku.

  V případě, že žák nebude moci vykonat přijímací zkoušku v řádném termínu, musí zákonný zástupce žáka předat řediteli SŠ písemnou omluvu. Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021.

 • Ředitel SŠ s výukou zakončenou maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů v termínu do 30. 4. 2021, ředitel SOU s výukou zakončenou výučním listem zveřejní seznam přijatých uchazečů v termínu od 22. 4. -  30. 4. 2021 (budova příslušné školy nebo její webové stránky). Odesílá rozhodnutí pouze uchazečům, kteří nebyli přijati.

 • Po získání informace o přijetí žáka musí zákonný zástupce žáka předat do deseti pracovních dnů zápisový lístek řediteli SŠ nebo SOU (osobně, poštou). Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.

  Zápisový lístek se odevzdává jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání).

 • V případě nepřijetí žáka je možné podat do tří pracovních dnů (po obdržení rozhodnutí o nepřijetí) k rukám ředitele SŠ nebo SOU odvolání proti nepřijetí, nebo je možnost přijetí na uvolněná nebo neobsazená místa jiných oborů a škol (informace je nutno zjistit na SŠ, SOU, internetu).

 • Při nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá u provozovatele poštovních služeb po dobu pěti pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 • V případě nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení je možné podat přihlášky do druhého kola (nabídku volných míst najdete na webových stránkách Plzeňského kraje – www.plzensky-kraj.cz nebo přímo na stránkách SŠ nebo SOU).

 • V případě potřeby kontaktujte výchovného poradce ZŠ Janovice nad Úhlavou, Mgr. Vendulu Krouparovou.