Informace o školním psychologovi

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Jmenuji se Vladimíra Brandová a od září 2017 pracuji v ZŠ Janovice nad Úhlavou na pozici školního psychologa. Společně se můžeme setkávat vždy ve středu a čtvrtek od 8.00 – 14.00 nebo v jiném čase po domluvě. Najdete mne v kabinetu č. 59, druhé patro staré budovy vlevo od schodiště. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky 376 392 220 (pevná linka školy), 725 897 316 nebo prostřednictvím mailové adresy: psycholog@zsjanovice.cz

Mezi mé hlavní činnosti patří pomoc dětem, rodičům i pedagogickým pracovníkům při řešení výukových i výchovných obtíží, prevence školního neúspěchu, kariérové poradenství. Dále pak péče o integrované žáky, pomoc při sestavování IVP, podkladů pro návštěvu v jiných zařízeních např. PPP, SPC, SVP.  Také se budu podílet na preventivní práci ve třídě, programy zaměřené na vztahy ve třídě, pozitivní sociální klima. Poskytuji jednorázové konzultace i dlouhodobější podporu dětem i rodičům v oblastech, které se vztahují a promítají do školní situace.

Nezapomeňte, že konzultace jsou vhodné po předchozí domluvě, abych vám mohla zaručit klid a čas.

Těším se na spolupráci.