Základní informace

 

Základní informace

Školní jídelna při Masarykově ZŠ Janovice nad Úhlavou 

Telefon, záznamník: 376 392 205          E-mail: jidelna@zsjanovice.cz

Pracovnice školní jídelny:

Jiřina Kreslová  - vedoucí školní jídelny

Iveta Jiříková - vedoucí kuchařka

Ivana Kurcová - kuchařka

Drahoslava Kunešová – pomocná kuchařka

Simona Poupová – pomocná kuchařka 

Marie Šedivcová – pomocná kuchařka 

Ve školní jídelně Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou se stravuje 275 žáků a 40 pracovníků školy. Strávníci si mohou volit ze dvou hlavních jídel, ke každému obědu je podáván tzv. doplněk /většinou zeleninový salát, ovocný salát, jogurt……/, jak je uvedeno v jídelníčku. Provoz jídelny se řídí vnitřním řádem. V době hlavních i vedlejších prázdnin je školní jídelna schopna zajišťovat celodenní stravování pro zájemce, kteří se ve škole ubytují například v rámci sportovního soustředění. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny pí. Jiřina Kreslová osobně, či na výše uvedeném kontaktu, kde se mohou hlásit další zájemci o stravování.  

V rámci doplňkové činnosti zajišťuje škola obědy pro zájemce z řad ostatních spoluobčanů. Cena oběda pro ostatní strávníky je 105,-Kč. Strávníci si pro obědy docházejí do školní jídelny nebo jsou tyto obědy rozváženy pracovnicemi CHARITY. Obědy není nutné odebírat celý měsíc, je zde možnost jednorázových odběrů.