Omlouvání obědů

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na platné znění provozního řádu školní jídelny (odst. 2.4.), dle kterého máte povinnost odhlásit čerpání oběda v případě nemoci či dlouhodobé nepřítomnosti Vašeho dítěte na školním vyučování. První den nemoci je možno odebrat oběd za zvýhodněnou cenu do jídlonosiče, další dny nemoci či nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit. Vždy v daný den (vyjma prvního a posledního dne vyučování daného školního roku, tyto dny je nutno odhlásit, nebo si oběd vyzvednout) nejpozději do 6.30 toho dne! V případě, že tak neučiníte, jsme nuceni na základě platné vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.vám účtovat od druhého dne nepřítomnosti dítěte plnou cenu dle stanovené výše za neomluvený či neprávem odebraný oběd. Prosím dbejte na řádné odhlašování obědů, abychom předešli případným nepříjemnostem.

Mgr. Klára Marušková, ředitelka školy