Žádosti o uvolnění žáka z vyučování

 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování:

* uvolnění z hodin
v průběhu vyučovacího dne na písemnou žádost zákonných zástupců

* vícedenní absence z předem známých důvodů písemně nejméně jeden den před začátkem nepřítomnosti.


Nelze uznat žádost jiného subjektu o uvolnění (např. jazyková škola, umělecká škola, trenéři sportovních klubů apod.). Ve všech případech žádá zákonný zástupce s formulací o převzetí veškeré zodpovědnosti pro zákonného zástupce okamžikem odchodu žáka ze školního vyučování.