Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP)

Rodiče, kteří chtějí na základě doporučení školského poradenského zařízení podat žádost o individuální vzdělávací plán pro svoje dítě, musí zaslat vyplněnou žádost k rukám ředitelství školy prostřednictvím třídního vyučujícího nebo výchovné poradkyně školy Mgr. V. Krouparové.