Aktuální informace k návratu žáků do školy od 17. 5. 2021

Aktuální informace k návratu žáků do školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 je v naší škole povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotace. Do školy tedy po dlouhé době nastupují všichni žáci. Aktuálně platné rozvrhy jednotlivých tříd naleznete zde.

Podmínkou prezenční výuky je testování neinvazivními antigenními testy jednou týdně (vždy v pondělí, nebo při nástupu žáka do školy v daném týdnu).

Vstup do budovy školy je i nadále povolen pouze s certifikovaným respirátorem nebo u dětí s chirurgickou rouškou.

Školní jídelna běží v plném provozu. Žáci na prezenční výuce budou mít oběd automaticky přihlášený.

V provozu bude také školní družina v obvyklých časech.

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na částečný návrat do „normálu“.

Mgr. Klára Marušková

ředitelka školy