Zápis do 1. třídy

Stanovení termínu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Ředitelka Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy podle § 46 odst. 1 v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanovuje místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na: 12. - 20. 4. 2021 v Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225 Janovice nad Úhlavou 340 21. Zákonný zástupce dítěte žádající o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání odevzdá do poštovní schránky školy umístěné na vratech při vstupu do areálu školy předvyplněné tiskopisy (zaslané rodičům dětí prostřednictvím mateřské školky nebo přímo zaslané na adresu trvalého pobytu) a kopii rodného listu dítěte.

Mgr. Klára Marušková

ředitelka školy

Odkazy k zápisu:

Desatero pro rodiče                  Zápisní list                    Informace stravné

Informace k zápisu                   Žádost o přijetí

Termín zápisu                           Žádost o odklad