Žákovská školní knihovna

Žákovská školní knihovna

Výpůjční doba ve školním roce 2020/2021:

ÚTERÝ - VELKÁ PŘESTÁVKA

Výpůjční řád školní knihovny:

 

  • Knihu si půjčuji na dobu dlouhou maximálně jeden měsíc.
  • Pokud knihu potřebuji déle, domluvím si v knihovně náhradní termín vrácení.
  • Nemohu-li knihu vrátit sám, mohou to za mě udělat rodiče, sourozenci, kamarádi,....
  • Knihu vracím ve stejném stavu, jako jsem ji v knihovně převzal.
  • Za půjčenou knihu zodpovídám.
  • V případě poničení nebo ztráty koupím stejný titul a nahradím tak knihovně vzniklou škodu. Pokud stejnou knihu nelze zakoupit v obchodě, dohodnu v knihovně náhradní titul.
  • Nebudu-li dodržovat stanovená pravidla, nebudou mně v knihovně knihy půjčovány.