Informace k distanční výuce

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 je od středy 14. 10. 2020 zakázána přítomnost všech žáků ve škole. Zákaz se týká žáků 1. i 2. stupně a školní družiny. Od tohoto dne tedy přecházíme na distanční výuku. Více informací k distanční výuce naleznete zde.

Rodiče žáků do 10 let včetně mohou čerpat OČR. K případným vydáváním potvrzení prozatím nemáme žádné oficiální informace. Budeme je tedy průběžně aktualizovat.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. Ten je možné vyzvednout vždy od 11:00 do 11:30 u zadního vchodu do jídelny (od hřiště). Obědy budou žákům vydávány v menuboxech, není potřeba nosit jídlonosič. Pokud se žáci v době distanční výuky nebudou chtít stravovat ve školní jídelně, je možné obědy odhlásit na www.strava.cz. Tento týden bude jídelna poskytovat strávníkům výběr ze dvou jídel dle aktuálního jídelníčku, od příštího týdne, tj. od 19. 10., se bude vydávat pouze jedno jídlo denně. Jídelníček na příští týden k nahlédnutí zde.

V případě dotazů se prosím obracejte na jednotlivé třídní vyučující, popř. na reditelka@zsjanovice.cz.

Děkuji všem za spolupráci v této nelehké době. Pevně věřím, že vše společně zvládneme!

S přáním pevného zdraví

 

Mgr. Klára Marušková

ředitelka školy