ZŠ Janovice nad Úhlavou : ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci ZÁŘÍ.

Začátek školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

pomalu a jistě se nám blíží nový školní rok a já pevně věřím, že jste si letošní prázdniny užili v kruhu rodinném, v pohodě a ve zdraví. Nový školní rok bude jiný než všechny předchozí. Epidemiologická situace není příliš příznivá, a proto nás čekají různá opatření a alternativní způsoby vzdělávání. Dovolte mi tedy pár slov k organizaci.

 • Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020. V 8:00 se všichni žáci školy a zájemci ze strany rodičů shromáždí před hlavní budovou školy ve skupinách po jednotlivých třídách. Společně zahájíme nový školní rok. Poté se žáci se svými třídními učitelkami organizovaně přesunou do svých kmenových tříd. Rodičům prvňáčků bude v tento slavnostní den umožněn přístup do školní budovy. Výuka bude ukončena po 1. vyučovací hodině.

 • Obědy pro žáky školy bude vydávat školní jídelna až od středy 2. 9. 2020. Na tento den je již možné dětem oběd přihlásit.

 • Školní stravování je povoleno za zvýšených hygienických podmínek (bez samoobslužného výdeje, s dezinfikováním rukou před vydáním stravy apod.).

 • Provoz školní družiny nebude nijak omezen. V současné době řešíme krátkodobé navýšení počtu oddělení školní družiny. Žákům 5. ročníků bude umožněno navštěvovat pouze odpolední družinu od 12:45 do 13:35.

 • Ve škole se budou dodržovat základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví (dodržování hygieny, sociální distance, dezinfekce rukou, dezinfekce prostor, zákaz vstupu do školy osobám nemocným apod.).

 • Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu (bez úpravy počtu žáků ve skupinách), od žáků se před prvním příchodem nebude vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti, nejsou stavena pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou. Rodiče mají omezený přístup do školy, a to pouze v nejnutnějších případech.

 • Na podzim 2020 se nebudou konat žákovské soutěže, sportovní turnaje a akce s větším počtem osob. Konání školních akcí s menším počtem osob je vždy na zvážení ŘŠ s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

 • Školní ples pro žáky 1. a 9. ročníků a jejich rodiče se bude konat v červnu 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.

 • Při zahájení školního roku aktualizujte prosím své kontaktní údaje (telefonní čísla i e-mailové adresy.

 • Onemocnění dítěte hlaste neprodleně třídní učitelce.

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice.

 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od praktického lékaře).

 • V případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole škola neprodleně informuje žáky a jejich zákonné zástupce o vzniklé situaci a následných krocích.

 • Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 • Cestování žáků do zahraničí není omezeno, pokud nenastane mimořádné opatření. Je potřeba se po návratu řídit tzv. semaforem Ministerstva zahraničních věcí.

V případě dotazů se prosím obracejte na reditelka@zsjanovice.cz.

Mgr. Klára Marušková

ředitelka školy