ZŠ Janovice nad Úhlavou : INFORMACE PRO RODIČE

Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy - škola pro každého
ZŠ Janovice nad Úhlavou
Rohozenská 225
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 376 392 220
E-mail: reditel@zsjanovice.cz
ID datové schránky: s4rkjcm
Podrobné kontakty

NEPŘEHLÉDNĚTE

CO NÁS ČEKÁ?

Nezapomeňte se podívat, na co se můžeme těšit v měsíci KVĚTNU.

Informace pro rodiče

Základní informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste již v médiích zaznamenali, během měsíce května dochází k postupnému rozvolňování mimořádných opatření a čeká nás po dvou měsících také otevření škol. Abyste byli informováni, jací žáci a za jakých podmínek budou moci školu navštěvovat, připravila jsem pro Vás stručný přehled informací. Celé znění metodického pokynu z MŠMT můžete nalézt zde.

  1. Cesta do školy a ze školy – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry, vyjma členů jedné domácnosti.

  2. Příchod ke škole a pohyb před školou – roušky, odstup 2 metry, shromažďování do skupin tak, jak budou žáci následně spolu ve třídách, shromáždění skupin v parku před školou v době od 7:40 do 7:50.

  3. Vstup do budovy školy – pouze žáci, ne doprovázející osoby, pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, ve společných prostorách nosí všichni roušky, každý žák musí mít na den 2 roušky + sáček na uložení roušky, žáci se smí po škole pohybovat pouze v určených prostorách, nutnost dodržování hygienických pravidel.

  4. V budově školy – minimální kontakt dětí ve společných prostorách školy, výuka bude probíhat v blocích po 2 vyučovacích hodinách, velkou přestávku budou žáci trávit ve skupinách ve venkovním areálu školy. Škola zajišťuje žákům mýdlo, dezinfekci, papírové ručníky.

  5. Ve třídě – umytí a dezinfekce rukou, složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, max. počet žáků ve skupině je 15, každý žák sedí v lavici sám, nemusí mít roušku (vyjma práce v užší skupince).

  6. Při podezření na možné příznaky COVID-19 – nikdo s příznaky nemoci nesmí do školy vstoupit. Pokud žák projeví příznaky během vyučování, je umístěn do samostatné místnosti a okamžitě jsou kontaktováni zákonní zástupci a hygienická stanice.

  7. Školní stravování – pokrmy a příbory vydává žákům personál školy, žáci si jídlo a pití nenabírají sami, při výdeji jídla se nepotkávají žáci z různých skupin, rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku, před vstupem do jídelny nutná dezinfekce rukou.

  8. Osoby s rizikovými faktory: věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic, onemocnění srdce nebo velkých cév, porucha imunitního systému, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin, onemocnění jater – do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z těchto bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti.

  9. Prohlášení – při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení ke stažení zde nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.

Výuka žáků 9. ročníku bude probíhat každou středu, počínaje středou 13. 5. 2020, a to vždy ve dvou blocích v dopoledních hodinách. Prezenční výuka bude koncipována jako intenzivní příprava žáků na přijímací zkoušky na SŠ. V ostatních dnech probíhá standardní distanční výuka. Zájemci o tento typ přípravy na přijímací zkoušky nahlásí svůj zájem třídní učitelce nejpozději do 7. 5. 2020. Pozdějším zájemcům nemůžeme bohužel vyhovět.

Výuka žáků 1. stupně bude probíhat denně v dopoledních hodinách, a to od pondělí 25. 5. 2020. V následujících dnech budou rodiče žáků 1. stupně osloveni jednoduchým online dotazníkem, kde dobrovolně vyjádří svůj názor na docházku svého dítěte do školy za výše uvedených podmínek. Na základě výsledků tohoto dotazníku budeme aktualizovat informace o organizaci výuky žáků na 1. stupni. Závazně je poté nutné dítě k prezenční výuce nahlásit nejpozději do 18. 5. 2020. Pozdějším zájemcům nemůžeme bohužel vyhovět. Ranní družina nebude poskytována.

 

4. 5. 2020

Mgr. Klára Marušková

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ